Kdo bol Druid

Druidizmus, alebo aj Druidstvo, je náboženský smer nadväzujúci a obnovujúci tradície keltského náboženstva. Pôvodným významom slova druid bol keltský kňaz. Z pôvodného druidského učenia sa ale zachovalo len veľmi málo a celá prax je tak výsledkom nepriameho rekonštrukcionizmu a niekoľko generácií dlhej intenzívnej práce s pôvodnou pohanskou mytológiou a symbolikou, či aj občasné zľudovené zvyšky pohanstva, ktoré v skrytých formách prežili ako zázrakom na mnohých miestach Európy.